FBO's handlingsprogram

Del:
Bestyrelsens handlingsprogram er en prioriteret liste over arbejdsopgaver:

Aftaledækning/organisering

Sammen med Dansk Journalistforbund arbejder FBO med at indgå aftaler
med alle aktører på vores område, der leverer billedmedieoversættelse til
det danske marked.

Samtidig forsøger vi med forskellige tiltag at skubbe på, så vores
organisationsprocent øges, og DJ står endnu stærkere i kampen
for ordnede forhold i branchen.

Her på siden opdaterer vi oplysninger om løn- og arbejdsforhold,
og vi har også en side, hvor du kan se, hvilke aktører der har
ordnede forhold, og hvilke vi advarer imod.

Sprogpolitisk arbejde

FBO arbejder på en række fronter for at sikre den sproglige kvalitet
og sætte fokus på kvaliteten af det mest læste dansk.

FBO følger med i den sprogpolitiske debat og forsøger at være repræsenteret
på relevante konferencer og fora, hvor det danske sprogs udvikling er til debat. 

Vi forsøger at få politikerne til at stille krav til tekstningskvaliteten der, hvor
det er muligt: I public service-kontrakterne. Det er vores erfaring, at når
public service-stationerne går i front, følger de kommercielle ofte efter.

Sammen med vores internationale søsterorganisationer arbejder vi på at få
forskellige forskningsprojekter i gang inden for vores fag.

FBO arbejder for at få etableret en form for uddannelsesmodul i de forskellige
tekstningsdiscipliner: Fremmedsprogstekstning, tekstning for hørehæmmede,
dubbing, versionering og korrekturlæsning. Målet er, at kunderne udelukkende
skal bruge professionelle billedmedieoversættere, der har bestået en prøve.

Vi blander os i debatten i medierne og holder kontakt til anmelderne i et forsøg
på at øge fokus på tekstningskvaliteten

Ophavsret

FBO arbejder aktivt sammen med DJ for at sikre din ophavsret. I vores aftaler sikrer vi, at du bevarer retten til kreditering og til de vigtige CopyDan-midler, og vores aftaler beskriver nøje, hvilke rettigheder, der overdrages til kunde/arbejdsgiver, og hvilke rettigheder, der udløser ekstra honorar.

Hvis din ophavsret bliver krænket, står forbundet og FBO klar til at hjælpe dig, hvad enten der er tale om misbrug af dit arbejde, tyveri eller manglende kreditering.

(Efter)uddannelse og kompetence

Sammen med DJ arbejder FBO for at sikre medlemmerne de bedste muligheder for at opnå og vedligeholde den viden, de lever af. Her på siden kan du læse mere om uddannelse og efteruddannelse for tekstere, versionister og dubbere.

Internationalt samarbejde

Samarbejde tværs over grænserne spiller en stadig større rolle i vores faglige arbejde, og det skyldes flere forhold. Mange tekstningsfirmaerne i branchen er multinationale selskaber, og danner vi fælles fodslag med kolleger i de øvrige lande, hvor de opererer, står vi stærkere ved forhandlingsbordet. En del af aftagerne er også udenlandske distributører, der ofte har en meget begrænset viden om tekstning og - ikke mindst - ophavsret, og også her må vi stå sammen internationalt for at blive hørt.
Ud over internationale træf og koordinering af forhandlingsforløb forsøger FBO også at være repræsenteret på relevante konferencer, hvor der er mulighed for at påvirke aftagere, arbejdsgivere og politikere samt forsøge at vække forskningsmiljøets interesse for de mange uafklarede spørgsmål i vores fag.

Besøg vores internationale fællesside: avtranslators.org

Medlemsaktivteter og fremstød

Vores medlemmer har nogle helt særlige behov for opdatering af specialviden på særlig områder, og FBO arrangerer med støtte fra Ophavsretsfonden skræddersyede arrangementer med eksperter inden for relevante stofområder. Arrangementerne er gratis og normalt kun for medlemmer af DJ.

Herudover har DJ en bred vifte af tilbud til medlemmerne - bl.a. mentorordning, karriererådgivning og et hav af kurser og arrangementer. Se mere på DJ's hjemmeside og på kalenderen her på siden.

 

Tags: Oversættelse/tekstning, Aftaler, Lobbyarbejde kib@journalistforbundet.dk

Relateret indhold

Firmaer uden aftale med DJ
Se hvilke firmaer, DJ ikke har aftaler med. Kontakt altid vores faglige konsulent i DJ, før du skriver under på nogen kontrakt/påtager dig arbejde for disse firmaer
Læs mere
Prisvejledning
Hvor ligger niveauet for freelanceopgaver for firmaer uden kollektive aftaler, hvis man ikke vil underbyde aftalerne? FBO har sammen med DJ et bud
Læs mere
Individuelle aftaler - freelancer
Som freelancer - hvad enten du er lønmodtager eller selvstændig - skal du ofte forhandle dine egne vilkår og sørge for at få dine aftaler på skrift.
Læs mere

Relaterede nyheder

Se de nominerede til Teksterprisen 2013
FBO uddeler teksterprisen for tredje gang den 3. oktober 2013 ved en reception i DJ. Her kan du se, hvem medlemmerne har nomineret i år.
Læs mere
Hieronymusdagen bliver fed og flot!
Meld jer til det store aftenarrangement på Nordatlantens Brygge! Der er omkring 10 pladser tilbage på hvert af de to seminarer i forfatterforeningen, formiddag og eftermiddag, så der skal man...
Læs mere
Du er inviteret - Ses vi i Stockholm?
Kom og mæng dig med dine nordiske kolleger til den allerførste nordiske teksterkonference. Det handler kun om dig, dit fag og dit netværk.
Læs mere